top of page

Stedi bidrar til å utvikle konkurransedyktige mellomstore bedrifter

Sammen skaper vi:

Stødig eierskap og solid samarbeid, med operativ- og finansiell kompetanse, og langsiktig kapital.

Økt konkurransekraft, for både region og merkevare, gjennom god drift, nye arbeidsmetoder og lønnsom utnyttelse av teknologi.

Vekst og nye muligheter gjennom lagspill, produktutvikling og eksponering for nye markeder.

Vi ønsker å samarbeide med bedrifter der vi kan bidra med kompetanse og kapital. 

SINTEF har et program for oppskalering og videreutvikling industriell produksjon. 
Bildet over er tatt fra et prosjektmøte mellom Sintef ved Daniel Blucher og Stedi.

Bedrifter som ønsker samarbeid rundt kompetanse og kapital for å ta bedriften inn i en ny fase.

Bedrifter som er på utkikk etter en ny eier med lokal forankring.

Regionale utviklingsselskaper som ser at vi kan bidra.

Ledere og fagpersoner som er interessert i nye muligheter.

Lagspill er viktig for oss

og vi ønsker svært gjerne kontakt med mulige samarbeidspartnere:

Stedi har langsiktige trønderske eiere med ambisjoner for selskapet og regionen

Møt laget

Hva vi gjør:

Stedi bidrar til å utvikle konkurransedyktige mellomstore bedrifter. Vi investerer i Midt-Norge og er aktive industrielle eiere.

Industri og teknologi bedrifter er vårt hovedfokus, men vi investerer også i andre bransjer hvor vi har relevant kompetanse til å bidra.

Vi ønsker å samarbeide med bedrifter hvor vi kan bidra med både kompetanse og kapital for å ta bedriften inn i neste fase.

Utvikling av konkurransedyktige bedrifter er et samspill mellom bedriftene, skole- og utdanningsinstitusjoner, regionale utviklingsselskaper og det offentlige. Vi ønsker å være en aktiv del av dette samarbeidet.

Hva vi gjør:

Vi investerer i Midt-Norge og er aktive industrielle eiere med ambisjoner for både selskapet og regionen.

bottom of page