top of page

Industri og teknologi bedrifter er vårt hovedfokus, men vi investerer også i andre bransjer hvor vi har relevant kompetanse til å bidra.

Vi ønsker å samarbeide med bedrifter hvor vi kan bidra med både kompetanse og kapital for å ta bedriften inn i neste fase

Utvikling av konkurransedyktige bedrifter er et samspill mellom; bedriftene, skole og utdannings institusjoner, regional utviklingsselskaper og det offentlige. Stedi ønsker å være en aktiv del av dette samarbeidet

Vi vet at solide bedrifter bygges gjennom godt samarbeid mellom alle fag og nivå i bedriften. Vi ønsker derfor ledere som trives like godt i kjeledress som i dress.

>

Om oss

Stedi bidrar til å utvikle konkurransedyktige mellomstore bedrifter. Vi investerer i Midt-Norge og er aktive industrielle eiere.

Stedi (steði)

er en omskriving av det gammelnorske ordet for ambolt. Dens viktigste egenskap er at den er solid og stødig, men det er også her hvor smeden former det nye. 

bottom of page